JGZH_LP_JG_22_31 Lotniczy skaning laserowy OUOW Żelazny Most
   

Archived
1
Q&A
JGZH_LP_JG_22_31 Lotniczy skaning laserowy OUOW Żelazny Most
KGHM
Loading...
Very Active Buyer
Posted On:  22 Nov 2022
Open for bidding on:  22 Nov 2022
Response Deadline:  4 Dec 2022 2:59 PM PST
Not Interested
 | 
Share:
Opportunity Amount: Less than $1000 USD
Response Deadline: 4 Dec 2022 2:59 PM PST
(Closed for response)
Posting ID: 14702590(Doc1226364188)
Posting Type: Request for Information
Public Posting: https://discovery.ariba.com/rfx/14702590
Product and Service Categories 
  • Mapping
  • Photogrammetry
  • Map production
  • Geophysical photo interpretation
Ship-to or Service Locations
Posting Summary
Przedmiotem zamówienia jest lotniczy skaning laserowy OUOW Żelazny Most. Zakres prac obejmuje:
1)      Pozyskanie aktualnych danych Lotniczego Skaningu Laserowego (ALS) w obszarze powierzchni  ok. 102 km2 w układzie współrzędnych płaskich „2000”, południk 15:
(1)    X min = 5705000.00; Y min= 5578400.00,
(2)    X max= 5715600.00; Y max= 5588000.00.
2)      Pozyskanie pionowych zdjęć lotniczych i opracowanie ortofotomapy lotniczej  
w kompozycji RGB.
3)      Opracowanie danych wysokościowych dla chmury punktów LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) i sporządzenie klasyfikacji punktów wg następujących klas ASPRS:
(1) klasa 1 – punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane,
(2) klasa 2 – punkty leżące na gruncie,
(3) klasa 3 – punkty reprezentujące niską roślinność, tj. w zakresie 0 - 0,40 m, (4) klasa 4 – punkty reprezentujące średnią roślinność, tj. w zakresie 0,40 - 2,00 m, (5) klasa 5 – punkty reprezentujące wysoką roślinność, tj. w zakresie pow. 2,00 m, (6) klasa 6 – punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie
jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje, (7) klasa 7 – szum (punkty omyłkowe „niskie”, tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami i wegetacją), (8) klasa 9 – punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy),(9) klasa 12 – punkty w pasach pokrycia.
4)        Wygenerowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) na podstawie chmury punktów pozyskanej z lotniczego skaningu laserowego.
5)        Wygenerowanie wektorowej mapy warstwicowej (dxf lub dgn).
6)        Opracowanie sprawozdania technicznego z wykonanych prac w dwóch wydrukowanych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej: edytowalnej (MS Word) i PDF.
7)        Przekazanie Zamawiającemu kompletu danych, o których mowa w ust.1 – 6 powyżej, na przenośnym dysku zewnętrznym.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty  
w Załączniku nr 1 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Termin realizacji zadania do 30.04.2023r., w tym dostarczenie danych oraz sprawozdania technicznego do 12.04.2023r.

Termin składania ofert 05.12.2022r. godz. 10:00

Questions & Answers
Data Policy Security Disclosure Terms of Use © 1996–2019 Ariba, Inc. All rights reserved.